Mentalni okidači su misli ili asocijacije koje nas potiču na određeno ponašanje ili reakciju. Oni

Mentalni okidači