Deletion: You may have a right to request that we delete the personal information we hold about you at any time, and we will take reasonable steps to delete your personal information from our current records. If you ask us to delete your personal information, we will let you know how the deletion affects your use of our website or products and services. There may be exceptions to this right for specific legal reasons which, if applicable, we will set out for you in response to your request. If you terminate or delete your account, we will delete your personal information within 8 days of the deletion of your account. Please be aware that search engines and similar third parties may still retain copies of your personal information that has been made public at least once, like certain profile information and public comments, even after you have deleted the information from our services or deactivated your account.

Contact Us

For any questions or concerns regarding your privacy, or with a request to delete your information, you can contact us using the following information:

Danijel Salijevic
info@reiki-dojo.net


Na Hrvatskom

Brisanje: Možete imati pravo zahtijevati da izbrišemo osobne podatke koje imamo o vama u bilo kojem trenutku, a mi ćemo poduzeti razumne korake da izbrišemo vaše osobne podatke iz naše trenutne evidencije. Ako od nas zatražite brisanje vaših osobnih podataka, obavijestit ćemo vas kako brisanje utječe na vašu upotrebu naše web stranice ili proizvoda i usluga. Mogu postojati iznimke od ovog prava zbog posebnih pravnih razloga koje ćemo vam, ako je primjenjivo, navesti kao odgovor na vaš zahtjev. Ako ukinete ili izbrišete svoj račun, izbrisat ćemo vaše osobne podatke u roku od 8 dana od brisanja vašeg računa. Imajte na umu da tražilice i slične treće strane i dalje mogu zadržati kopije vaših osobnih podataka koji su javno objavljeni barem jednom, poput određenih informacija o profilu i javnih komentara, čak i nakon što ste izbrisali podatke s naših usluga ili deaktivirali svoj račun.

Kontaktirajte nas
Za sva pitanja ili nedoumice u vezi s vašom privatnošću, ili sa zahtjevom za brisanjem vaših podataka, možete nas kontaktirati koristeći sljedeće podatke:

Danijel Salijević
info@reiki-dojo.net

>