Prijave se odnose isključivo za registrirane i aktivne polaznike programa Povratak u svjetlost 2023
Svi korisnici koji budu prijavljeni, a da nisu u programu, neće moći završiti proces prijave.

Tretmani povratak u svjetlost

Niste na istoj lokaciji?

Ukoliko niste na istoj lokaciji, samo mi novu lokaciju pustite u poruci na Telegram ili na ovom linku


Namjera vašeg tretmana

Tretmane ću raditi svakome polazniku po ispod navedenom cilju.

Odaberite jedan životni projekt, cilj ili polje nakojem želite da se 21 dan radi. Npr - pronalazak posla, bolja financijska situacija, pronalazak partnera, prestanak pušenja isl.
VAŽNO: Ako navedete više namjera, uzimamo u obzir prvu navedenu jer se radi samo za jedno polje djelovanja.


>