22 svibnja, 2021

Reiki kao sistem učenja

Danijel Salijević

Reiki je danas jedna od najstarijih prisutnih tehnika koja je došla iz Japana i koja uskoro slavi 100 godina postojanja. U tih 100 godina, klasični sistem reikija izmijenio je do sada 5 velikih učitelja, od kojih su neki na neki način modificirali svoje dobivenu učenje i stvorili vlastiti reiki stil.

Imajmo na umu da govorimo o stilovima unutar klasičnog reikija, u izvoru, načina na koji je podučavao Mikao Usui. Tako je Mikao Usui imao svoj stil Usui Reiki Ryoho /Gakkai, Hayashi je imao svoj Hayashi reiki, Takata Shiki Ryoho reiki.

Ovo sve možda izgleda zbunjujuće, no to je uobičajena praksa da ukoliko majstor modificira tehniku, da je uta tehnika u nazivu imala ime majstora ili sasvim drugačiji naziv.

O kojim modifikacijama je riječ, što sve to znači za nas, reiki praktičare i majstore, te na koji način bismo trebali educirati ne samo učenike nego i naše klijente, govorim u ovoj podcast emisiji 361 u redu.

Uživajte u emisiji

Reiki Dojo Kai 2021 - https://reiki-dojo.net/jesenski-reiki-retreat/

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

O Danijelu

Danijel Salijević - internacionalni reiki majstor učitelj

Učitelj  Usui klasičnog Shiki Ryoho reiki sistema te Karuna Ryu reiki sistema, predavač, mentor, autor, osnivač Reiki Dojo škole te autor mnogih programa namijenjenih vašem boljitku.
Vaš je životni pratitelj, posvećen u namjeri da pomogne ljudima pronaći lakši, uspješniji i sretniji put.

Javite mu se, naučite reiki i konačno ostvarite svoje ciljeve.

>

Podrška

Prijava problema
Email
Telegram telegram
Fluent Forms fluent_forms
WhatsApp whatsapp
chat