Reiki modul 3 – 3 dana

30.00

Ovaj reiki modul napredno je gradivo kojem možete pristupiti nakon reiki tečaja drugog stupnja.
Ovaj modul kreće s naprednijim upoznavanjem prvog reiki simbola te ćete u sklopu istog naučiti i tehnike za bolju financijsku situaciju. Isto tako, naučite kombinirati reiki i rad s viskom te uz pomoć viska savladajte energetsku analizu

Ovaj modul će vam po realiziranoj naruđbi biti dostupan na 3 dana. Prekratko? Izaberi modul s doživotnim pristupom.

Ovaj reiki modul napredno je gradivo kojem možete pristupiti nakon reiki tečaja drugog stupnja.
Ovaj modul kreće s naprednijim upoznavanjem prvog reiki simbola te ćete u sklopu istog naučiti i tehnike za bolju financijsku situaciju. Isto tako, naučite kombinirati reiki i rad s viskom te uz pomoć viska savladajte energetsku analizu

Program reiki modula 3

  • Značenje drugog stupnja
  • Odgovornost i prednosti drugog stupnja
  • Prvi reiki simbol – napredne tehnike
  • Zakonski okviri terapeutskog rada
  • Tehnike za novac
  • Osnove rada sa viskom
  • Energetska analiza klijenta
  • Tretmani klijentima s posebnim potrebama
  • Korekcija čakri
  • Praktični dio – vježbe
>
Reiki Dojo

Reiki Dojo

Dostupni smo i kroz servise ispod

Trenutačno nismo dostupni

Podrška

Reiki Dojo
Pozdrav, dostupni smo kroz servise ispod.
Kliknite na željeni servis ispod
chat