• Home
  • /
  • Shop
  • /
  • Karuna Ryu reiki tretman na daljinu old

Karuna Ryu reiki tretman na daljinu old

43.75

Ova je Karuna Ryu reiki tretman na daljinu koji osnaženije djeluje na ciljana polja i uvjete. Karuna Ryu tretmani su specijaliziraniji i usmjereniji na ono što želite te ponekad u osjećaju budu i mnogo snažniji od drugih tretmana.

Više vidi u opisu

Nema na zalihi

Ova je Karuna Ryu reiki tretman na daljinu koji osnaženije djeluje na ciljana polja iuvjete. Karuna Ryu tretmani su specijaliziraniji i usmjereniji na ono što želite te ponekad u osjećaju budu i mnogo snažniji od drugih tretmana.

Trajanje tretmana: 20 minuta

Vrijeme tretmana: Dogovaramo po završenoj realizaciji naruđbe

Način tretmana: Na daljinu

Ove tretman možete zamijeniti za 350 bodova vjernosti

>