Arkanđeoski webinar

35.00

Na ovom webinaru naučiti ćete raditi s arkanđelima. Upoznati ćete se s 15 vrsta arkanđela te ćemo aktivirati njihovu asistenciju za vas za iduću kalendarsku godinu.

Webinar trajanje oko 3 sata

Vrijeme webinara:  Nedjelja 11.12.2022 u 16 sati

Na ovom webinaru naučiti ćete raditi s arkanđelima. Upoznati ćete se s 15 vrsta arkanđela te ćemo aktivirati njihovu asistenciju za Vas za iduću godinu u vašem životu.

Arkanđeli kao i ostala duhovna bića, ne upliću se u naš život ukoliko nisu pozvani. Kroz aktivaciju asistencije, njihova je asistencija neupitna i nema potrebe zasebnog traženja.

Seminar traje oko dva sata – cijena 35 eura (250kn)

Kao dodatan bonus seminar će biti snimljen i dostupan vam 60 dana nakon održavanja uživo pa možete ponovno odraditi isti.

NAPOMENA: Ovo NIJE Arkanđeoski reiki ni uvod u tečaj isti. Ova tehnika podučava se unutra Reiki Dojo škole kao zasebno učenje o arkanđelima i radu s njima.

>

Podrška

Prijava problema
Email
Telegram telegram
Fluent Forms fluent_forms
WhatsApp whatsapp
chat