31 listopada, 2020

Naučiti reiki

Danijel Salijević

Reiki u procesu ima mnoge faze i moguće nadogradnje, no u svakoj fazi isključivo ovisi samo o jednom - želji aspiranta da savlada znanje u razumijevanju i osobnoj spremnosti da uloži vrijeme u rast i učenje.
Reiki ima tri stupnja i niti jedan učenik nije uvjetovan da mora raditi reiki redovito, da mora raditi kao terapeuti da mora položiti sve stupnjeve.

Ako krećete učiti reiki da pomognete sebi i svojim ukućanima ili dragim osobama, ne zaboravite nakon nekog vremena da imate moćan alat u svojim rukama i to doživotno.

No, ako želite više- živjeti reiki, pa možda i raditi ga profesionalno, tada uz redovitu praksu, potrebna je još jedna vrlo važna navika - a to je navika konstantnog učenja.

U ovoj emisiji naučite koji je put učenja u reikiju i što možete na tom putu očekivati - posebice ako odlučite učiti u našoj školi i uz mene kao svog izabranog učitelja.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

O Danijelu

Danijel Salijević - internacionalni reiki majstor učitelj

Učitelj  Usui klasičnog Shiki Ryoho reiki sistema te Karuna Ryu reiki sistema, predavač, mentor, autor, osnivač Reiki Dojo škole te autor mnogih programa namijenjenih vašem boljitku.
Vaš je životni pratitelj, posvećen u namjeri da pomogne ljudima pronaći lakši, uspješniji i sretniji put.

Javite mu se, naučite reiki i konačno ostvarite svoje ciljeve.

>

Podrška

Prijava problema
Email
Telegram telegram
Fluent Forms fluent_forms
WhatsApp whatsapp
chat