Naučiti reiki

Autor: Danijel Salijević

31 listopada, 2020

Select Dynamic field

Reiki u procesu ima mnoge faze i moguće nadogradnje, no u svakoj fazi isključivo ovisi samo o jednom - želji aspiranta da savlada znanje u razumijevanju i osobnoj spremnosti da uloži vrijeme u rast i učenje.
Reiki ima tri stupnja i niti jedan učenik nije uvjetovan da mora raditi reiki redovito, da mora raditi kao terapeuti da mora položiti sve stupnjeve.

Ako krećete učiti reiki da pomognete sebi i svojim ukućanima ili dragim osobama, ne zaboravite nakon nekog vremena da imate moćan alat u svojim rukama i to doživotno.

No, ako želite više- živjeti reiki, pa možda i raditi ga profesionalno, tada uz redovitu praksu, potrebna je još jedna vrlo važna navika - a to je navika konstantnog učenja.

U ovoj emisiji naučite koji je put učenja u reikiju i što možete na tom putu očekivati - posebice ako odlučite učiti u našoj školi i uz mene kao svog izabranog učitelja.

Donacija (#94)


Sviđa ti se? Reci hvala donacijom


Želite li donirati uplatom na IBAN račun - kliknite ovdje za uputu


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Nije sve reiki
>