Naučite raditi energetsku dijagnostiku

Naučite razumjevati i prakticirati energetsku dijagnostiku tijekom rada sa klijentima kako bi vaš tretman bio bolji, kvalitetniji i usmjereniji prema samom uzroku problema pa i u segmentima za koje klijentne zna, nije svjestan ili nije registrirao kao problematičnima.

[responsive_video type=’vimeo’]https://vimeo.com/257688859[/responsive_video]