Karuna Ryu - sistem reiki iscjeljivanja - Pravilnik

Unutar Reiki Dojo škole djeluje i Karuna škola pod nazivom Karuna Ryu.

Karuna Ryu podučava Karuna sistem iscjeljivanja koji je identičan učenjima preminulog William Lee Randa, osnivača Karuna reikija, no NIJE dio američkog ICRT centra dokle god sam centar nakon svoje diobe ne uredi svoju reorganizaciju. U ovom trenutku postoje dva centra u SAD-u koji se spore za nadležnost te naša škole odbija biti dio bilo kakve administrativno-birokratske frakcije ili spora.

Certifikati koji se dodjeljuju, certifikati su Reiki Dojo / Karuna Ryu škole i izdaju se u svrhu dokazivanja pohađanja tečajeva. Ako dođe do završetka restrukturiranja Karuna centra, tada će se naša škola ponovno priključiti istome te vas o tome obavijestiti kao i o svim koracima potrebnima da postanete registrirani član ICRT-a.

Karuna sistem iscjeljivanja nadogradnja je na klasični Usui reiki sistem i nije moguće pristupiti tečaju ako nemate zadovoljene sljedeće uvjete:

  • Za 1 i 2 stupanj Karuna sistema, potrebno je imati minimalno 2 stupanj Usui reiki sistema
  • Za 3 stupanj Karuna sistema, potrebno je imati 3 stupanj Usui reiki sistema

Tečaj 1 i 2 stupnja u praksi se odrađuje u jednom popodnevu iako se može i segmentirati u dvije zasebne cjeline. U tom slučaju cjelina 1 koja obuhvaća 1 stupanj Karuna sistema traje 3 sata dok cjelina 2 s drugim stupnjem traje 1.5-2 sata.

Majstorski stupanj u praksi se može odraditi već za 14 dana i traje cca 3 sata s uključenim inicijacijama.

Svaki tečaj uključuje u cijenu i skripte, certifikat Danijel Salijevića i Reiki-Karuna- Dojo škole.

U cijenu nije uključena naknadna registracija u ICRT ako do mogućnosti registracija dođe u budućnosti.

Cijena za 1 i 2 stupanj U PAKETU iznosi 350 eura, dok majstorski stupanj iznosi 600€.

Ako se posebno odrađuje 1 i posebno 2 stupanj, svaki stupanj iznosi 200 €.

Kako biste pristupili tečaju, molim vas da ispunite upitnik te nakon toga dobivate i informacije vezane uz lokaciju i termine.

Varaždin. 27.03.2014

Učenje reikija

Karuna Ryu reiki možete naučiti uživo ili na daljinu.

U oba slučajeva, uči se 3 dana prije samog tečaja teoretski dio kroz video lekcije kako biste na samom tečaju mogli svoju pozornost usmjeriti na učenje simbola i praktičnu upotrebu istih.


Učenje uživo

Tečaj uživo traje 6-7 sati i u jednom popodnevu se odrađuju oba stupnja uz dvije inicijacije. Gradivo je dosta napredno i zahtjevno pa imajte na umu da sa sobom donesete vode i nešto hrane, te bilježnicu za zapisivanje.

Učenje na daljinu

Tečaj na daljinu uključuje dodatne pripreme dan prije samog tečaja.
U te pripreme ulazi preuzimanje audio snimke s inicijacijom. Ovo je vođena snimka koja se pušta u vrijeme same inicijacije kako bismo se uskladili u pokretima tijekom same inicijacije. Sama snimka nije inicijacija, već je pomagalo da što kvalitetnije odradimo predaju usklađenja (inicijaciju)

Inicijaciju radimo najčešće nedjeljom u jutarnjim satima i izgleda ovako:

  • U 7 sati ujutro palite svoju reiki svijeću te pristupate sadržaju sa simbolima za prvi stupanj. U ovom periodu imate sat vremena da uvježbate crtanje prvih 4 karuna simbola
  • U 8 sati ujutro radimo prvu Karuna 1 inicijaciju
  • Odmah po inicijaciji učite sljedećih 4 simbola te u 9 sati odrađujemo Karuna 2 inicijaciju
  • Nakon inicijacije, pristupate materijalima i snimci samog tečaja gdje učite sve potrebno vezano uz ovaj sistem rada. Prolazite potpuno identično gradivo kao i na tečaju uživo, samo što si gradivo  možete raspodijeliti kroz dan

Materijali

Sam tečaj uključuje i opširne skripte, certifikat Karuna Ryu reikija te prostup sadržaju s dodatnim lekcijama i amterijalima.

Nakon 14 dana, dobiva se pristup vođenoj meditaciji Iscjeljivanja sjenke

Prijavnica

[happyforms id="17014" /]

O učitelju

Danijel Salijević završio je Karuna Reiki tečaj 29.02.2012 po programu ICRT sistema te je po odrađenom tečaju primio zvanje Karuna učitelja s ovlastima da podučava ovaj sistem.

Od 2012 godine, aktivno podučava diljem svijeta Karuna sistem.

 S majstorskog Karuna Ryu tečaja na planini Kurama, Kyoto - mjestu gdje je otkriven reiki

O autoru

Danijel Salijević

Moje ime je Danijel Salijević, reiki sam majstor učitelj, osnivač Reiki Dojo centra.

Reikijem se aktivno bavim svakodnevno već više od 17 godina, a od 2008. godine djelujem kao aktivan Reiki majstor  učitelj. 

Uglavnom podučavam u Hrvatskoj i zemljama europske regije, iako mi studenti dolaze iz cijelog svijeta. Tečajeve reikija održavam po cijelom svijetu, a prilikom posjeta Japanu održavam i reiki tečajeve u podnožju Kurame. → Pročitaj više o Danijelu


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>