Informacije u nastavku će se uključiti u najavu tretmana za koji ste se prijavili da radite. Ukoliko ne dostavite podatke dva dana prije odrađivanja istog, koristiti će se općeniti podatci Reiki Dojo škole u najavi

[happyforms id="20616" /]

>

Podrška

Prijava problema
Email
Telegram telegram
Fluent Forms fluent_forms
WhatsApp whatsapp
chat