Adresa tečaja u Beogradu:

11 000 Beograd
Stambena zgrada - visoko prizemlje
- nazvati na ulazu da vas se pusti u zgradu

GPS koordinate:

Izaberite vrstu aplikacije za navigaciju u nastavku

Za Waze GPS aplikaciju:  
Za Google karte GPS aplikaciju:  
Za Apple Karte aplikaciju:  

Dodatne upute

Ako putujete autobusom:

>