Što kada vam se ne dopušta na sljedeću lekciju

Velika većina naših lekcija od vas traži da ih odrađujete jednu po jednu i po redu.

Problem

Niste odradili lekciju do kraja

Rješenje

Kliknite crveni gumb da završite trenutačnu lekciju ili provjerite da vam nije ostala neka lekcija nezavršena od prije

Nove lekcije su vam dostupne svakih 24 sata

Rješenje

Kliknite crveni gumb da završite trenutačnu lekciju i vratite seidući dan na novu lekciju

- Ovaj sistem je osmišljen da vas uspori u odrađivanju lekcija, kako biste stigli razmisliti ili provježbati samu lekciju

Zaključak

Klinite na crveni gumb koji se nalazi na kraju svake pokrenute lekcije, kako biste tu lekciju prvo završili i tad možete na iduću - odmah ili nakon 24 sata - ovisno o strukturi tečaja.

Pitanje

Znadete li da s lijeve strane imate popis svih skupina lekcija? Ponekad neke trebate otvoriti za pristup - Pročitaj o skupinama lekcija ovdje

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>