Plaćanje reiki tečaja

Svi reiki tečajevi mogu se otplatiti u ratama.

Ukoliko niste učenik Reiki Dojo centra ili RDTC-a, tada vam je prva rata određena u visini od 50% iznosa reiki tečaja.

Ukoliko ste učenik Reiki Dojo centra ili član RDTC, tada imate mogućnost individualnog dogovora o broju rata.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>