Želim platiti putem PayPala. Kako da ga nabavim.

Otvaranje PayPala je besplatno na stranicama www.paypal.com .

Ujedno je i za vas najbolja opcija jer možete primati i slati novac, plaćati i kupovati a sve naknade plaća onaj kome se plaća, a ne vi. 

Za razliku od drugih načina plaćanja, vi putem PayPala nikada ne plaćate naknadu kod naruđbe.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Malcare WordPress Security