Kako se registrirati

Za registrirati se trebate samo ispravnu email adresu i odabrati željenu lozinku.


  1. Upišite vaše puno ime i prezime
  2. Upišite vašu TOČNU email adresu
  3. Upišite željenu lozinku - može biti bilo što samo da je dužina između 8 i 16 znakova
  4. Ponovno upišite lozinku - ovo je provjera


Kod svake prijave koristiti ćete isti mail i istu odabranu lozinku,a na registrirani mail dolazi i potvrda o registraciji, ali i pomoć ako zaboravite svoju lozinku.

U svakom slučaju, za dodatnu pomoć koristite crveno dugme ispod

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Malcare WordPress Security