Dali je reiki povezan sa nekom religijom?

Nije.

Doktrina, fokus i načela koja se susreću u reikiju dio su okrenut prema čistoj ljudskosti i kao takva trebala bi se moći pronaći u svakoj religiji.

Reikijem se ne veliča, ne slavi, ne štuje. Reikijem se postižu uvjeti, ukoliko sam praktičar to poželi, za kvalitetnijem rastom i spoznajom unutar praktičarove vlastite religije.

Ono što je neminovno, stvaranje je osjećaja neizmjerne zahvalnosti i ljubavi - dakle srži onoga čemu teži ama baš svaka iskrena relligija. 

Bez potrebe da se bude dio nekog smjera, pokreta ili religije

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>