Zadnja lekcija u serijalu kako pokrenuti posao putem društvenih mreža govori o vrlo važnom segmentu

Pripremite se za klijenta

Tko ste vi? Ne, ne pitam Vas za ime. Znadete li reći tko ste vi?

Tko ste vi

Sjećate se onog klijenta? Jednostavno pitanje i dan naravno da ga se sjećate. A što

Sjećate se onog klijenta?

Neke stvari možemo odrađivati u hodu, no postoji vrijeme kada trebamo postati ozbiljniji. Posebno ukoliko

Lakše učenje i rad