Rin meditacija

Vrlo jednostavna meditacija koja dovodi u red našu potrebu očekivanog i omogućava nam interpretaciju kroz svu našu naučenu praksu. Ova meditacija najsnažnija je u prvom

Pročitaj više
Rin meditacija