Vaš račun je baniran
ili uklonjen na vaš zahtjev

Banirani računi neće moći koristiti usluge prijave na stranicu,

primanja obavjesti ili najava putem elektronske pošte

niti imati mogućnost vršenja rezervacija bilo koje vrste

>