Arkanđeoska meditacija

Ovo arkanđeoska meditacija, jedna je koja svojom tematikom uči kako, te stvara uvjete, da promijenite svoj život uz pomoć novih alata i novih saveznika. Isto tako, nakon ove meditacije, osoba koja je meditira ima aktiviranu pomoć arkanđela kroz cijeli život.

Ovo je samo pregled. Trenutačno nemate ovlasti da vidite kompletan sadržaj.

>
Malcare WordPress Security