Energetsko čišćenje prostora radi se nakon svakog većeg zahvata čišćenja , bojanja, premještaja namještaja (

Energetsko čišćenje prostora